Untitled Document

  
 
 

 

 

 

Nuacht na Scoile

Aibreán 2013

Seachtain na Gaeilge

Chomh maith leis an gcuireadh a fuair an dara bliain chun dul síos chuig Coláiste Daibhéid i gcomhair Céilí, bhí ár gcéilí féin againn freisin i halla na scoile do na daltaí 1AG agus 2AG! Bhí an-chraic againn! Bhí tráth na gceist acu freisin, chomh maith le comórtas póstaer. Maidin Aoine, chuaigh grúpa ceoltóirí síos chuig Gaelscoil Pheig Sayers chun ceol traidisiúnta a cheiliúradh le chéile. Ní neart go cur le chéile!

Féach ar níos mó grianghrafanna anseo!

 

 

 

Bhuaigh daltaí ón dara bliain comórtas Fraincise le déanaí. Bhí an comórtas eagraithe ag an Alliance Française agus Ambasáid na Fraince. Tháinig ár ndaltaí sa chéad áit sa chomórtas. Bhí orthu ceisteanna a fhreagairt faoi chultúr na Fraince agus ‘la Francophonie' chomh maith le ceisteanna ar ghramadach agus foclóir Fraincise. Chuaigh siad suas go Baile Átha Cliath chun a ngradaim a fháil. D'fhéach siad ar scannán Fraincise ‘Le Tableau' san I.F.I. agus bhí ‘goûter' acu ansin, croissants agus pain au chocolat. Bhain na daltaí go léir taitneamh as an lá!

Féach ar na grianghrafanna anseo!

 

Scléip 2013

Chuamar suas go Baile Átha Cliath arís do Chraobh an chomórtais tallainne ‘Scléip' san Axis Theatre. Bhí damhsóirí againn i mbliana, i gcomparáid leis na ceoltóirí a bhí againn an bhliain seo chaite. Bhí grúpa sóisearach agus grúpa sinsearach. Bhí na cailíní thar barr ach bhí an comórtas géar le caighdeán an-ard agus ní raibh an t-ádh leo ar an lá. Thógamar bus le 48 de lucht tacaíochta linn suas go BÁC agus bhí sár-lá ag gach éinne.

Féach ar na grianghrafanna anseo!

 

 

Feabhra 2013

Mar is gnách, tá an scoil gnóthach! Seo cúpla griangraf de rudaí a bhí ar siúl i rith na bliana. Leanaimis leis an dea-obair!

An AG Factor!

Cluiche
Ceannais
Dean
Ryan

Foireann
Chorcaí
Peil na mBan ar cuairt

Maidin Caifé na hIdirbhliana ar son Marymount
Seachatin na Mata!
Tae-Kwon-Do
Toghchán na nDaltaí
 

D'éirigh Donncha Ó Muineacháin as a phost

Ach leanann múinteoirí eile ar aghaidh ag múineadh!

 

Márta 2012

Tá daltaí na hIdirbhliana an-ghnóthach le rudaí éagsúla faoi láthair. Tá siad tar éis teacht ar ais ón turas sciála. Anois tá tionscnamh ealaíne ar siúl acu ina bhfuil siad ag dearú pitiúirí i gcomhair dánta a scríobh daltaí 5AG anuraidh don ‘Unfinished Book of Poetry'. Chuaigh siad ar thuras le déanaí leis an múinteoir Katie Burgess go dtí Cork Printmakers.

Tá siad ag glacadh páirte freisin sa chlár ‘Composers in the Classroom'. Tá siad ag cumadh ceoil faoi láthair agus beidh siad ag seinm os comhair lucht féachana i mí Bealtaine ag an ‘Cork Choral Festival'.

 

Eanáir 2012

Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise! Bhíomar thar a bheith gnóthach sa scoil ag druidim i dtreo laethanta saoire na Nollag. Bhí na daltaí ón Idirbhliain thíos i mBun an Tábhairne ag Fort Camden, agus chomh maith leis sin bhí siad ag ullmhú don dráma Idirbhliana. Chuaigh na daltaí ón gcéad agus ón dara bliain ag scátáil oighir i Mahon ag Cork On Ice. Bhailigh na daltaí bia do Chumann Naomh Uinseann de Pól. Ghlac daltaí ón scoil páirt sa cheiliúradh ‘Sing Out for Santa' chun na soilse Nollag a lasadh i gcathair Chorcaí. Chríochnaigh an comóradh dhá chéad bliain le ceolchoirm ‘the Mon's Got Talent' agus ghlac daltaí ónár scoil páirt. Ansin bhí Aifreann na Nollag againn féin sa scoil ar an lá deireanach den téarma. Bhain gach éinne lán-taitneamh as sin, go háirithe mar cuireadh ar ceal é anuraidh de bharr na drochaimsire! Chomh maith leis na himeachtaí seo go léir, bhí scrúduithe na Nollag le déanamh ag na daltaí! Tá súil againn gur bhain gach éinne sult agus leas as na laethanta saoire chun a scíth a ligint! Fáilte romhaibh ar ais!

Transition Year Students at Fort Camden down in Crosshaven!

 

Sing Out For Santa - Students from our school singing for the switching on of the Christmas Lights in Cork City!

The students from second year completed an art project with Art Teacher Katie Burgess, designing and creating their own masks! Click here to view the photos!

 

10 Km North Mon Race

 

Fundraising for the Guide Dogs
Students at the Corpus Christi Procession

 

Deireadh Fómhair 2011

We had a great turnout for our open nights on Tuesday the 4th and Thursday the 6th of October. Thankyou to all who attended.

 

Bhí tús iontach againn don bhliain. Tháinig ard-mhéara Chorcaí Terry Shannon ar cuairt chun na scoile, chomh maith le baill fóirne Chorcaí Peil na mBan.

 

 

Bhuaigh na buachaill faoi 16 1/2 cluiche iontach an tseachtain seo chaite sa Rath i gcoinne Ard Scoil Ríse (Luimneach) sa chomórtas iománaíochta 'Corn an Rianaigh'. Cé go raibh Ard Scoil Rís 7 gcúilín chun tosaigh ag leath-am, tháinig ár mbuachaillí ar ais, agus tar éis tréimhse ama breise, bhí an bua acu! Táimid go léir an-bhródúil astu. Comhghairdeas libh a bhuachaillí!!!

 

 

 

 

 

Chuaigh na daltaí ón séú bliain ar thuras go dtí 'Boot Camp' i gCill Uird agus chuaigh na daltaí atá ag déanamh eolaíochta talamhaíochta go Cloch na Coillte le Máistir Guilbourne, chun staidéar a dhéanamh ar theicnící feirmeoireachta. D'eagraigh na daltaí ón idirbhliain maidin caifé ar son Marymount Hospice. Leanaimis leis an dea-obair!

 

 

Samhradh 2011

Tá na laethanta saoire buailte linn agus tá an sos tuillte againn is dócha tar éis na n-imeachtaí go léir i rith na bliana! Tá súil againn gur éirigh go breá leis na daltaí sna scrúduithe teistiméireachta, agus go mbainfidh gach duine taitneamh as na laethanta saoire.

Bhí cúpla rud fós ar siúl ag deireadh na bliana. Chuaigh na daltaí idirbhliana ag surfáil i bPort Láirge. Chuaigh na daltaí ón gcéad bliain go dtí Oyster Haven ag déanamh spóirt uisce. Agus bhí cluiche ‘Aussie Rules' ag ár bhfoireann nua scoile i gcoinne Coláiste an Phiarsaigh. Féach ar na pictiúirí thíos!

1AG Turas go dtí Oysterhaven
AussieRules

>Cluiche Aussie Rules - Click to see photos

 

Aibreán 2011

Bhíomar an-ghnóthach le déanaí le rudaí éagsúla a bhí ar siúl sa Mhainistir Thuaidh!

Cuairt Speisialta

Ar an Luan 11 Aibreáin thug Uachtarán na hÉireann Máire Mhic Ghiolla Íosa cuairt ar an scoil mar chuid den chomóradh dhá chéad bliain. Bhí na daltaí go léir thar barr ar an lá agus ba léir go raibh an tUachtarán an-tógtha leo. Thug sí óráid spreagúil dóibh agus bronnadh babhla adhmaid uirthi. Thaispeáin na daltaí ó na trí scoil obair atá ar siúl acu don Uachtarán. Léirigh na daltaí ón mbunscoil tionscnamh Lego agus Sínise. Thaispeáin na daltaí ón meánscoil obair teicneolaíochta. Mhínigh ár ndaltaí féin di mar gheall ar stair na scoile, cúrsaí spóirt, cúrsaí acadúla agus gan dabht, an Ghaeilge. Sheinn na daltaí scoile The Star of the County Down di, agus dúirt sí go ndeachaigh seo i bhfeidhm go mór uirthi. Buíochas le gach éinne a chabhraigh chun an lá seo a ullmhú.

Click here to see the photos!
Created with Admarket's flickrSLiDR.

See the video of the presentation to the president here

Ba mhaith liom féin buíochas a ghabháil le Paddy Hill agus le Seán Ó Callanáin as a gcabhair leis an gceol, agus buíochas le m'athair Tom Baldwin as na grianghraif! - Ciara Ní Mhaolagáin

 

Cruinniú Speisialta

Ar an gCéadaoin 6 Aibreáin bhí cruinniú speisialta sa scoil. Tháinig Comhairle Chorcaí leis an Ard-Mhéara Michael O'Connell go dtí an scoil. Bhí píosa siamsaíochta ar an ócáid freisin, sheinn ár ndaltaí ceol ag an tús agus ag an deireadh, agus cinnte, chanamar Amhrán na Mainistreach!

Cork City Council, led by Lord Mayor Michael O'Connell, marked the 200th anniversary of the founding of the North Monastery Schools by convening a special meeting of the Council in The Mon. The council unanimously passed a motion of congratulations to the school on its bicentenary. Mr O'Connell said it was “a special privilege” for him as a past pupil to recognise the contribution the school has made to the political, cultural sporting and economic life of the city and the country as a whole since its foundation in 1811. Many of the thousands of pupils who passed through the doors of “the Mon” as it is known in Cork have gone on to achieve success in the worlds of politics, business, sport and the arts.

Poet and novelist Gerald Griffin became a member of the North Monastery in 1839, while the inventor of the submarine, Br John Philip Holland, also taught for a time at the school, as did Br James Dominic Burke, recognised as the founder of vocational education in Ireland. Among the many notable figures to attend the school were the former lord mayors of Cork, Tomás Mac Curtain, who paid an official visit to the school just days before he was murdered in March 1920, and Terence Mac Swiney who died on hunger strike in Brixton. The school has proven a nursery for Cork GAA over the years with hurlers such as Johnny Clifford, Denis Coughlan, Donal O'Grady, Tomás Mulcahy, Tony O'Sullivan, Teddy McCarthy, Seán Óg Ó hAilpín and Setanta Ó hAilpín all going there.

Click here to read the full report

Click here to see the photos!
Created with Admarket's flickrSLiDR.

 

Turas go Trá Bholgan

Chuaigh na daltaí ó Naomh Treasa agus Naomh Eoin (3A.G.) ar thuras go dtí Trabolgan in oirthear Chorcaí. Bhain siad an-taitneamh as an lá!
Click here to see all the photos!

Chuamar go dtí Trá Bholgan ar an mbus Dé Céadaoin. Bhí sé fliuch. Bhí sé ag stealladh báistí. Bhíomar fliuch go craiceann! Bhí treodóireacht deacair de bharr na haimsire! B'iad na go-karts an gníomh is fearr a rinneamar. Bhí lón againn sa bhialann. Chuaigh Máistir Ó Céilleachair, Iníon Ní Mhaolagáin agus Iníon Ní Mhurchú linn. Chaitheamar a lán airgead san arcade. D'imríomar cluiche crazy golf. D'imríomar sacar freisin agus chuamar ag snámh. Tháinig an ghrian amach um thráthnóna buíochas le Dia. Bhris an bus síos ar an mbealach abhaile! Ach bhí an-lá againn!

 

Archive - click here to see some past news stories from the A.G.

 

 

 

 

  [Home] [Nuacht] [Guests] [Contact] [Gallery]