Baile

*** Application Form 2022/23***

The application form for 2022 admissions is now available for download through the following link:

 Foirm Iarratais 2022

Nuacht is Déanaí
****Tá na foirmeacha Gaeilge agus Béarla ar fáil anseo don Scoláireacht 2021,
maraon leis an liosta rialacha.

Leagan Gaeilge
Leagan Béarla
Rialacha

_________________________________________________________

***************************************************************

CORPOIDEACHAS SA BHAILE!

Tá gach éinne ag déanamh sár iarrachta tacú agus cabhrú lena chéile i rith an tréimhse Cianfhoghlamtha seo. Is iontach an rannpháirtíocht ó gach éinne a fheiceáil!

Tá sláinte intinne tábhachtach don fhoghlaim chomh maith. Tá Padlet á chur suas ag an Roinn Corpoideachais le físeáin cabhracha. Seo físeáin faoi Íoga, “5 min workouts” “Corcaid” agus an-cuid smaointí eile chun tacú libh. Mar a deirtear, an rud is deacra ná rud mar seo a thosú ach is fiú go mór é ar son do sláinte intinne agus fisiciúla!

Mental health is every bit as important as academic progress. The P.E. department are putting together helpful short clips/videos. There are clips of short Yoga workouts, “5 min workouts”, circuit training and other ideas to help you. As the saying goes, very often the most difficult part is getting started but it will be worth it for both your mental and physical wellbeing!

*****************

Íoslódáil an polasaí iontrála

COVID19 – Cuir stop le scaipeadh an víris

Thosaíomar Feachtas Uile Scoile COVID inniu. Sa chéad seachtain táimid ag díriú ar maisc a chaitheamh agus lámha a ní. Ritheamar tríd PowerPoint le heolas tábhachtach a bhaineann le sin le gach rang sa scoil. Tá an PowerPoint sin ar fáil thíos mar eolas.

_________________________________________________________

An Chéad Bhliain 2021/22
Féach anseo chun eolas a fháil do thuismitheoirí dhaltaí na céad bliana.
Please click here to see information for parents of incoming first years.

_________________________________________________________________________

 

Bronnadh an gradam ‘Excellence in Education’ ar Ghaelcholáiste Mhuire AG ag an
IT Cork Leaders Awards.  Comhghairdeas le gach éinne as an éacht iontach seo!